Zora Kotur Landeka, Zagreb

Zora Kotur Landeka
Zagreb  
HRVATSKA  
direktor  

Zora Kotur Landeka rođena je u Srednjem Duboviku.Poslovnu karieru gradila je na poslovima prodaje.Sada je zaposlena kao direktor tvrke ZOLA.Pored svojih obiteljskih i poslovnih obaveza uvijek nalazi vremena koje je potrebno posvetiti bolesnim osobama .

FOTOGRAFIJE