PELCOM, HRVATSKA

PELCOM
Medarska 69  
Zagreb  
HRVATSKA  
01 61 84 040  

Firma pelcom je počela sa radom 1990. godine.  U početku smo radili tehničku podršku za mediscinsku rendgen opremu i telekomuninikacijsku opremu. Tih godina je počela nova era telekomunikacija uvođenjem FAX uređaja i digitalnih centrala. Tih godina smo rasli u tom području a ujedno smo razvili vlastiti program za kontrolu telekomunikacijskih troškova. 

Pelcom portfolio:

Programsko rješenje - CAS cijelovito rješenje za preciznu kontrolu i raspored telekomunikacijskih troškova tvrtke.

Usluge - održavanje i instalacija opreme.

Energija - izrada LED proizvoda i upravljačkih sklopova.